Aan het huren van de accommodatie van de Reggegroep zitten een aantal voorwaarden en regels. Hieronder zijn onze huurvoorwaarden en huisregels te vinden. Lees deze voor gebruik goed door, ze worden nadat de reservering definitief is ook via de mail opgestuurd.

De blokhut of het terrein is te huren voor:

 • kampen (met overnachting) gedurende het hele jaar;
 • vergaderingen en andere dagverhuur in het scoutingseizoen behalve op vrijdagavond en op zaterdag.

Huurvoorwaarden

 • Bij aankomst dient het verschuldigde kampgeld en borg betaald te zijn. Is dit niet het geval dan zal u de toegang tot het terrein en gebouw worden geweigerd. De accommodatie en het terrein kunnen niet voor 12:00 betreden worden en het vertrek dient voor 12:00 te gebeuren (tenzij anders overeengekomen met de verhuurder).
 • Indien de gebruiksperiode in het normale scoutingseizoen valt, moet de blokhut op zaterdag (i.v.m. eigen opkomsten) voor 9:00 verlaten zijn. De blokhut is weer beschikbaar om 17:30. De lokalen dienen dan vrij te zijn van bagage en materiaal. Dit kan worden opgeslagen op de vliering boven het welpenlokaal.
 • Eventueel door u veroorzaakte schade aan het gebouw, materiaal en terrein moet altijd worden gemeld bij de verhuurder en/of gastheer/-vrouw. Deze zal dan in overleg met u een oplossing zoeken. De kosten voor het herstel zullen voor uw rekening komen.
 • De Reggegroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissingen of vernielingen van uw eigendommen tijdens, voor, of na het verblijf in of op onze accommodatie.
 • Indien binnen 1 week na sleuteloverdracht geen schade aan gebouw en/of inventaris is geconstateerd en indien de huurder ook aan de overige verplichtingen uit deze overeenkomst heeft voldaan, zal de waarborgsom binnen 1 maand na het einde van de huurperiode aan de huurder worden gerestitueerd op een door u aan te geven rekening.
 • Ten minste de helft van de borg zal worden ingehouden indien de afgesproken tijdstippen niet gerespecteerd worden of wanneer er onvoldoende is schoongemaakt.
 • Annulering: Wanneer de huurder tot een maand voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is aan de verhuurder een bedrag verschuldigd van 50% van de huursom. Wanneer de huurder minder dan een  maand voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is het volle huurbedrag aan de verhuurder  verschuldigd. Genoemd bedrag zal worden gerestitueerd wanneer voor de periode waarvoor is geannuleerd alsnog een passende huurder wordt gevonden. De waarborgsom zal in het laatste geval worden gerestitueerd met aftrek van €12,50 administratiekosten.

Huisregels

 • U dient tijdens het verblijf de bevestiging en deze huurvoorwaarden bij u te hebben.
 • In de hele blokhut geldt een rookverbod.
 • Bij de blokhut mogen geen kampvuren worden gehouden. Hiervoor is gelegenheid op ons kampeerterrein, waar een kampvuurkuil beschikbaar is.
 • De paal over de weg aan het begin van de toegangsweg dient altijd afgesloten te zijn. U ontvangt hiervan bij aankomst een sleutel ten behoeve van het laden en lossen.
 • Omdat u verblijft in een natuurgebied, mogen bij de blokhut en het kampterrein geen auto’s staan. Het is ook niet toegestaan om aanhangers (koelwagens, caravans etc.) op het terrein of parkeerplaats te plaatsen. U kunt parkeren op de ruime ‘Parkeerplaats Duivecatelaan’ op 300m van de blokhut.
 • Op het terrein rondom de blokhut mag niet gegraven worden.
 • Het gebruik van geluidsapparatuur bij de blokhut is vanwege overlast voor de buren, beperkt. Buiten mag het alleen overdag, en ’s avonds na 22:00 mag alleen binnen geluidsapparatuur gebruikt worden. Dit mag buiten niet te horen zijn.
 • Het terrein rondom de blokhut is een openbaar terrein. Houd hier rekening mee. Denk hier ook aan bij het gebruik van alcohol!
 • Met betrekking tot het kampterrein: dit is een primitief kampterrein en u dient zich daarnaar te gedragen.
 • Dat betekent bijvoorbeeld geen bankstellen, koelkasten, aggregaten of luide muziek. Ook hier geldt: na 22:00 rust.
 • In overleg met de verhuurder kan tegen een kleine vergoeding, gebruik worden gemaakt van draadloos internet ten behoeve van browsen en email. U dient zich hierbij te houden aan de wet. De bandbreedte is beperkt.

Gebruik douches en warmwater in de wasruimte

In verband met legionellapreventie moeten de douches (op normale temperatuur: ~38°C) en de warmwatertappunten in de wasruimte voor het eerste gebruik minimaal 12 minuten worden gespoeld. Neem de douchekoppen van de muur af en leg deze tijdens het spoelen op de afvoerputten.

Keuken

In onze keuken vindt u een zeer beperkte keukeninventaris. Deze kan door u gebruikt worden mits u er voor zorgt dat deze in de juiste aantallen en schoon bij vertrek weer aanwezig zijn. 

Gebruiksvergunning

Uiteraard is op onze accommodatie een gebruiksvergunning van toepassing. Een aantal belangrijke punten hieruit:

 • Er mogen maximaal 40 personen overnachten in de blokhut. Kijk voor de verdeling in de prijslijst (bijlage).
 • (Nood)uitgangen moeten vrij worden gehouden.
 • In verband met brandgevaar mogen lampen niet met papier of stof worden bedekt.
 • De verlichting die aangeeft waar de uitgang zich bevindt, moeten altijd aan blijven.
 • ich bevindt, moeten aan altijd blijven.

Vuren

Er is een algemene stookvergunning voor de accommodatie aanwezig. U moet echter wel aan een aantal regels voldoen (volgens deze vergunning):

 • U moet minimaal één werkdag van tevoren voor 16:00 het vuur aanvragen bij de brandweer commandant in het gemeentehuis en bij de plaatselijke politie (zie telefoonnummers onder aan deze voorwaarden)
 • Het vuur moet ten alle tijden onder controle te houden zijn en mag alleen worden gehouden in de daarvoor bestemde kampvuurkuil op ons terrein.
 • Er moet altijd voldoende materiaal aanwezig zijn om onmiddellijk het vuur te doven (schep, water)

Zelf meenemen

 • Toiletpapier
 • Keukenlinnen en eet- en drinkgerei
 • Schoonmaakspullen (aanwezig: bezem, stoffer & blik)
 • EHBO materiaal
 • Stevige huisvuilzakken

Na afloop moet

 • De vuurplaats schoon worden achtergelaten en houtresten moeten worden verwijderd.
 • Tafels, banken met een licht vochtige doek afnemen en terugplaatsen zoals aangegeven op de plattegronden.
 • Vloeren bezem-schoon en zo nodig dweilen (geen plassen achterlaten aub).
 • Afval in stevige huisvuilzak in de afvalcontainers bij de ingang van het sportpark.