Speltakken » Speltakken

Klik op de naam van de groep om naar de bewuste pagina te gaan.

Leeftijd *SpeltakGroepen

Contributie **

Tijden
5 - 7 Bevers Bevers  24,25 Zat.14:00 - 16:00
7 - 11 Welpen Reggewolven  24,25 Zat. 9:30 - 11:30
Sioniehorde  24,25 Zat. 14:00 - 16:00
7 - 16 Blauwe vogels Blauwe vogels  27,25

1 keer in de 3 weken
Zat.10:00 - 14:00

10 - 15 Scouts HTB-troep  26,25 Zat. 14:00 - 16:30
15 - 17 Rowans
Sherpa''s
RSA 429  26,25 Zat. 14:00 - 16:30
17+ - 30 Rover Stam Hakwadagstam  26,25 Eerste vrijdag van de maand
Vr. 20:00 - 22:30
25+ +Scouts +Scouts  26,00 Eerste vrijdag van de maand
Vr. 20:00 - ....

* De leeftijdsindeling is eigenlijk een indeling die de schoolgroepen volgen: Bevers: groep 1 t/m groep 3; Welpen/Esta''s: groep 4 t/m groep 7; Scouts: groep 8 t/m 3e klas voortgezet onderwijs.

** De contributie is per kwartaal, en wordt geïncasseerd.

*** Naast de contributie wordt per kwartaal € 5,- geïncasseerd voor schoonmaak en onderhoud. Dit is terug te verdienen door zich aan te melden voor de LJHW.