Programma
Het roverscoutsprogramma bestaat uit drie fases: de proloog, het traject en de epiloog.
Proloog
De proloog begint met het overvliegen vanaf de explorers en duurt tot en met de installatie
(drie tot zes maanden). Roverscouts maken kennis met de stam, het roverscoutsprogramma
en ze kiezen hun eigen uitdagingen. Tijdens de installatie presenteren ze hun uitdagingen
en verzorgen ze eventueel een zogenaamde Powwow, als ze dat willen.
Traject
Dit is de langste fase van het roverscoutsprogramma. Hierin zijn roverscouts actief bezig
met het programma en de uitdagingen. In deze periode beleven zij de kern van het
roverscoutsprogramma door samen met medestamleden leuke en uitdagende activiteiten te
doen.

Epiloog
In deze fase is een roverscout één van de ‘seniors’ binnen de stam en kan hij of zij de
medestamleden met raad en daad bijstaan. Roverscouts vervullen misschien wel een
bestuursfunctie binnen de stam en daarnaast bereiden ze zich voor op de eindceremonie:
de Partenza.
Roverleg
Deze vergadering is twee keer per jaar en hierin worden in ieder geval alle opkomsten voor
het komende half jaar gepland. Daarnaast worden in de eerste vergadering van het jaar de
functies verdeeld en bedacht wat we met een zomerkamp willen. De tweede vergadering
van het jaar zal meer gebruikt worden voor de invulling van het zomerkamp en het verdelen
van de taken daarvan. Bij de planning voor de opkomsten wordt er rekening mee gehouden
dat de roverscouts minimaal twee keer per jaar een opkomst met de stam hebben. Om de
connectie met de stam verder in stand te houden is de stamadviseur ook bij het Roverleg
aanwezig.

Kampen
We willen in ieder geval elk jaar in de zomervakantie op zomerkamp. Hoe dit kamp er uit
komt te zien wordt besproken in het eerste Roverleg van het jaar. De uiteindelijke invulling
van het kamp en de taakverdeling wordt besproken tijdens het tweede Roverleg van het jaar. In principe zal het kamp ongeveer een week duren, waarin we naar het buitenland gaan en daar gaan hiken van de ene naar de andere overnachtingsplek. De kosten van het zomerkamp zullen ongeveer €200,- per persoon bedragen. Bij het plannen van het

zomerkamp wordt rekening gehouden met de data van de zomerkampen van de jeugdleden.
Het heeft hierbij voorrang dat roverscouts die ook leiding zijn, als leiding naar het
zomerkamp van hun speltak kunnen.
Verder bepalen we in het eerste Roverleg ook of er een weekendkamp wordt gehouden. Dit
zal afhankelijk zijn van het zomerkamp.
Overige informatie en regels
De organisatie van de opkomst is er verantwoordelijk voor dat na de opkomst alles
opgeruimd is en het materiaal weer bij het CM ligt. Voor alles wat na de opkomst nog
gebeurt is degene die het laatste weg gaat verantwoordelijk.