Speltakken » +Scouts » Nieuwsarchief » Morse opkomst

Morse opkomst

Nijverdal - Mar 14, 2016 (Laatste update: Apr 8, 2016, 10:47 PM)

Hier vind je alle info die we gebruikt hebben bij de Morse-opkomst: een klein beetje theorie, tips hoe je Morse kunt leren, enz.

Theorie

 • Opvolger van Semafoor
 • Samuel Morse (Amerikaan, 1835)
 • Elektrische signalen via draden hangend aan telegraafpalen
 • (Voorloper van) Digitale(!) code bestaat uit korte en lange signalen.
 • op papier met puntjes (korte signalen) en streepjes (lange signalen).
 • Vergissing: tussen 7 en 10 punten.
 • Meestal geluid (telegraaf) of licht (marconist) signalen
 • Ook knopen in een touw (achtknoop / halve knoop), rooksignalen.

Wist je dat

 • het geluidje dat op mobiele telefoons gebruikt wordt om aan te geven dat er een SMS'je binnen is, óók morsecode is? Het is het geluidje · · · / — — / · · ·, ofwel di-di-dit dah-dah di-di-dit, en staat letterlijk voor de drie letters S M S.
 • De 5e symfonie van Beethoven V begint met …- (V van Victory (BBC W.O. II); Romijnse cijfer 5)
 • SOS is het internationale noodsignaal. misverstand dat het SOS-signaal uit drie symbolen zou bestaan: de correcte manier van verzenden is als één morsesymbool.

Afkortingen (vgl SMS-taal)

Bij informele contacten ontstonden vereenvoudigingen en afkortingen voor veel gebruikte termen.

 • CU (see you),
 • FYI (for your information),
 • 73 (kind regards),
 • 88 (love and kisses),
 • TTYL (talk to you later),

Snelheid

 • Morse kent twee symbolen: punten en streepjes, ofwel dits en dahs.
 • De lengte van de 'dit' bepaalt de snelheid waarmee de boodschap wordt verzonden en wordt als 'eenheid' gebruikt.
 • Een dah is volgens de afspraken drie keer zo lang als een dit.
 • Spaties tussen dits en dahs binnen een lettercode hebben de lengte van één dit,
 • tussen letters in een woord de lengte van 3 dits (één dah),
 • spaties tussen woorden zijn 7 dits lang.
 • De snelheid van morsecode wordt uitgedrukt in woorden per minuut (wpm) en geeft aan hoe vaak het standaardwoord PARIS (=50 ‘eenheden’) in één minuut gezonden kan worden.

Farnsworth speed

Tijdens aanleren:

 • Karakters op snelheid (13 WPM)
 •  door extra ruimte tussen karakters (5 WPM)
 •  Farnsworth 5/13

Ezelsbruggetjes (om te leren)

door Baden-Powell (Padvindsters handboek 1918)

 

 Morsechart.agr

 

 

Of om het makkelijk aan te leren met Nederlandse woorden:

lettergreep mét O is streep, lettergreep zonder O is punt:

a

an-ton

. -

b

bok-ke-wa-gen

- . . .

c

com-man-do-brug

- . - .

d

dors-vle-gel

- . .

e

es

.

f

feest-ge-no-ten

. . - .

g

groot-moe-der

- - .

h

huis-be-waar-der

. . . .

i

inkt-vis

. .

j

ja o zo mooi

. - - -

k

kloos-ter-poort

- . -

l

li-mo-na-de

. - . .

m

mo-tor

- -

n

noor-den

- .

o

oor-logs-vloot

- - -

p

per mo-tor-fiets

. - - .

q

quols-dorp in nood

- - . -

r

re-vol-ver

. - .

s

sein-sleu-tel

. . .

t

ton

-

u

u-ni-form

. . -

v

va-kan-tie-oord

. . . -

w

wind-mo-tor

. - -

x

zon-der tref-woord

- . . -

y

yor-ker-noord-kop

- . - -

z

zoe-loe-kaf-fer

- - . .

 

 

 

           

 

 

 

Ontsleutelen

Dichotomische tabel

 Morse code tree3

 

Bronnen

·         https://nl.scoutwiki.org/Morsecode

·         https://nl.wikipedia.org/wiki/Morse

·         https://en.wikipedia.org/wiki/Morse_code

·         http://www.morseresource.com

 

Oefeningen

Maak een seinapparaat

 •  met toongenerator, speaker, seinsleutel of beldrukker

Zet om in morse

Zet om in .. en –

 • hallo plusscout
 • paris (hoe vaak haal je per minuut?)

Paar voorbeelden

Voorbereid met http://www.morseresource.com