Afgelopen jaar is voor de tweede keer een Open Dag georganiseerd.
Dit keer vond hij plaats op het Henri Dunant Plein voor het Huis van Cultuur en Bestuur.
De Open Dag had als doel het bekend worden van Scouting en wat we binnen Scouting allemaal doen. Er was een aanbod van diverse activiteiten waar onze leden aan meededen en iedereen die belangstelling had bij aan kon schuiven.
Al met al een zeer geslaagde dag en we gaan hem zeker nog eens herhalen